Průmyslové kotle a kotelny

VERNER SK s.r.o. – spolehlivý a osvědčený partner v oblasti průmyslových kotelen

Průmyslové kotle a celé kotlové systémy značky VERNER vykazují maximální spolehlivost a dlouhou životnost. Přísná kontrola kvality a moderní výrobní zařízení zajišťují vysokou kvalitu průmyslových kotlů a kotelen. Cílem je maximální efektivita, ekologický provoz a brzká návratnost celé investice.

 Průmyslové automatické kotle  na biomasu značky VERNER se využívají k přípravě teplé a horké vody, případně páry. Kotelny slouží k energeticky úspornému vytápění budov v průmyslu, v teplárnách, v kancelářských objektech, obytných zařízení, škol či nemocnic. Průmyslové kotle se hojně využívají i v průmyslové a řemeslné sféře, kde slouží pro výrobu procesního tepla.

Průmyslové kotle vyrábíme a dodáváme ve výkonové řadě od 225 kW do 2 500 kW, v kaskádě až 10 000 kW. Díky velké variabilitě spalování biomasy v různých formách patří průmyslové kotle VERNER ke špičce na evropském trhu.

Kde se  průmyslové kotle  značky VERNER využívají?

V průmyslu:

  • Výroba nápojů, potravin a krmiv
  • Chemický a farmaceutický průmysl, lihovary a pivovary
  • Prádelny čistírny
  • Truhlárny, nábytkářské firmy a další výrobní firmy
  • Peletárny a sušárny

Pro vytápění a přípravu TUV v privátních a veřejných zařízení

  • Firmy, haly, administrativní budovy a hotely
  • Školy, školky, nemocnice, domovy důchodců a nápravná zařízení
  • Bazény, plovárny, zemědělské areály

Pro lokální a dálkové zásobování tepla

  • Sídlišť, městských částí, vesnic i celých měst

Ekologie a dostupnost paliva

Zatímco zdroje ropy, uhlí a plynu jednou narazí na své dno nebo budou tak drahé, že si je nebudeme moct dovolit dále používat, tak na naší planetě za jeden rok vyroste 3,5 krát více biomasy, než by lidstvo stačilo spotřebovat k výrobě veškeré používané energie.

Velmi zajímavé jsou i ekologické aspekty, jako např. její CO2 neutralita. Při spalování se do ovzduší uvolní jen takové množství CO2, které přijímala původní rostlina z ovzduší v průběhu procesu fotosyntézy. Takovéto vlastnosti nemá žádný jiný, dnes běžně využívaný zdroj tepelné energie. Je zcela pravděpodobné, že biomasa významně aspiruje na titul ,,palivo budoucnosti“.

Máte zájem o další informace? Navštivte internetové stránky www.verner-golem.cz, kde naleznete více informací o kotlech pro průmyslové objekty, paneláky, školy, školky apod.